trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ nhận định không đúng là

Câu hỏi:

08/10/2019 84,696

A. Tia khúc xạ nằm tại vị trí môi trường xung quanh thứ hai tiếp giáp với môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới.

Bạn đang xem: trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ nhận định không đúng là

B. Tia khúc xạ trực thuộc mặt mũi phẳng phiu chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến.

C. Khi góc cho tới vì thế 0, góc khúc xạ cũng vì thế 0.

D. Góc khúc xạ luôn luôn vì thế góc cho tới.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Đáp án D

Khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh sở hữu tách suất n1 thanh lịch môi trường xung quanh sở hữu tách suất n2 thì n1.sin i = n2.sin r.

Do  (trừ tình huống tia sáng sủa truyền trực tiếp i = 0 => r = 0)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những phần mềm tại đây, phần mềm của hiện tượng kỳ lạ hành động tự nhiên toàn phần là:

A. gương phẳng phiu.

B. gương cầu.

C. thấu kính.

D. cáp dẫn sáng sủa nhập nội soi nó học tập.

Câu 2:

Nếu tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới nhỏ rộng lớn tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn vì thế góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh truyền khả năng chiếu sáng rắn, lỏng, khí bất kì

A. luôn to hơn 1.     

Xem thêm: last week mark told me that he got very bored with his present job and is looking for a new one

B. luôn nhỏ rộng lớn 1.    

C. luôn vì thế 1.         

D. luôn luôn to hơn 0.

Câu 4:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

A. Ta luôn luôn sở hữu tia khúc xạ khi tia sáng sủa chuồn kể từ môi trường xung quanh sở hữu tách suất nhỏ thanh lịch môi trường xung quanh sở hữu tách suất to hơn.

B. Ta luôn luôn sở hữu tia khúc xạ khi tia sáng sủa chuồn kể từ môi trường xung quanh sở hữu tách suất rộng lớn thanh lịch môi trường xung quanh sở hữu tách suất nhỏ rộng lớn.

C. Khi chùm tia sáng sủa hành động tự nhiên toàn phần thì không tồn tại chùm tia khúc xạ.

D. Khi sở hữu sự hành động tự nhiên toàn phần, độ mạnh sáng sủa của chùm hành động tự nhiên gần như là vì thế độ mạnh sáng sủa của chùm sáng sủa cho tới.

Câu 5:

Khi chiếu khả năng chiếu sáng kể từ không gian nhập nước thì

A. góc khúc xạ hạn chế khi góc cho tới tăng 

B. góc khúc xạ luôn luôn vì thế góc tới

C. góc khúc xạ luôn luôn to hơn góc tới 

D. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc tới

Câu 6:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng thì góc khúc xạ

A. tỉ lệ thành phần thuận với góc cho tới.

B. luôn luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn nhỏ nhiều hơn góc cho tới.

Xem thêm: văn 10 kết nối tri thức với cuộc sống

D. luôn luôn nhỏ nhiều hơn góc cho tới.