trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Câu hỏi:

08/10/2019 46,938

A. tỉ lệ thành phần thuận với góc cho tới.

Bạn đang xem: trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

D. luôn luôn bé thêm hơn góc cho tới.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Đáp án D

+ Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ độ sáng thì góc khúc xạ luôn luôn tăng dần dần Khi tăng góc cho tới.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những phần mềm tại đây, phần mềm của hiện tượng kỳ lạ bản năng toàn phần là:

A. gương phẳng phiu.

B. gương cầu.

C. thấu kính.

D. cáp dẫn sáng sủa vô nội soi nó học tập.

Câu 2:

Nếu tách suất của môi trường thiên nhiên chứa chấp tia cho tới nhỏ rộng lớn tách suất của môi trường thiên nhiên chứa chấp tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn tự góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên truyền độ sáng rắn, lỏng, khí bất kì

A. luôn to hơn 1.     

B. luôn nhỏ rộng lớn 1.    

Xem thêm: ai đã đặt tên cho dòng sông thuộc thể loại gì

C. luôn tự 1.         

D. luôn luôn to hơn 0.

Câu 4:

Trong những đánh giá và nhận định sau về hiện tượng kỳ lạ khúc xạ, đánh giá và nhận định ko chính là

A. Tia khúc xạ nằm tại môi trường thiên nhiên thứ hai tiếp giáp với môi trường thiên nhiên chứa chấp tia cho tới.

B. Tia khúc xạ ở trong mặt mày phẳng phiu chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến.

C. Khi góc cho tới tự 0, góc khúc xạ cũng tự 0.

D. Góc khúc xạ luôn luôn tự góc cho tới.

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đấy là ko đúng?

A. Ta luôn luôn với tia khúc xạ Khi tia sáng sủa chuồn kể từ môi trường thiên nhiên với tách suất nhỏ quý phái môi trường thiên nhiên với tách suất to hơn.

B. Ta luôn luôn với tia khúc xạ Khi tia sáng sủa chuồn kể từ môi trường thiên nhiên với tách suất rộng lớn quý phái môi trường thiên nhiên với tách suất nhỏ rộng lớn.

C. Khi chùm tia sáng sủa bản năng toàn phần thì không tồn tại chùm tia khúc xạ.

D. Khi với sự bản năng toàn phần, độ mạnh sáng sủa của chùm bản năng gần như là tự độ mạnh sáng sủa của chùm sáng sủa cho tới.

Câu 6:

Khi chiếu độ sáng kể từ bầu không khí vô nước thì

A. góc khúc xạ tách Khi góc cho tới tăng 

B. góc khúc xạ luôn luôn tự góc tới

C. góc khúc xạ luôn luôn to hơn góc tới 

Xem thêm: bài thực hành 5 hoá 11

D. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc tới