trong mặt phẳng với hệ tọa độ oxy

Câu hỏi:

03/01/2020 24,886

Bạn đang xem: trong mặt phẳng với hệ tọa độ oxy

Trong mặt mũi bằng với hệ trục tọa chừng Oxy, mang lại A(2;-3), B(1;0) Phép tịnh tiến thủ theo đuổi u=(4;-3) biến điểm A, B ứng trở thành A’, B’. Khi cơ, chừng nhiều năm đoạn trực tiếp A’B’ bằng:

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mặt mũi bằng Oxy mang lại đường thẳng liền mạch d:2x+y-3=0 Hỏi quy tắc vị tự động tâm O tỉ số k=2 biến d trở thành đường thẳng liền mạch này trong số đường thẳng liền mạch đem phương trình sau: 

A. 4x-2y-3=0

B. 2x+y+3=0

C. 4x+2y-5=0

D. 2x+y-6=0

Câu 2:

Trong mặt mũi bằng Oxy mang lại điểm A(2;5) Phép tịnh tiến thủ theo đuổi véctơ v(1;2) biến điểm A trở thành điểm này ?

A. (1;6)

B. A'(4;7)

C. (3;1)

D. (3;7)

Câu 3:

Trong mặt mũi bằng tọa chừng Oxy, quy tắc tịnh tiến thủ theo đuổi vecto v=(-3;2) biến điểm A(1;3) thành điểm A’ đem tọa độ

A. (1;3)

B. (-4;-1)

Xem thêm: thuật toán tìm kiếm tuần tự

C. (-2;5)

D. (-3;5)

Câu 4:

Trong mặt mũi bằng Oxy mang lại đàng tròn trĩnh (C) đem phương trình x-12+y-12=4 Phép vị tự động tâm O (với O là gốc tọa độ) tỉ số k=2 biến (C) trở thành đàng tròn trĩnh này trong số đàng tròn trĩnh đem phương trình sau?

A. x-12+y-22=8

B. x-22+y-22=8

C. x+22+y+22=16

D. x-12+y-22=16

Câu 5:

Cho vecto v(-4;2) và đàng thẳng  2x-y+5=0. Tìm ' là hình họa của 

A. ' : 2x+y+15=0

B. ' : 2x-y-9=0

C. ' : 2x-y-15=0

D. ' : 2x-y+5=0

Câu 6:

Trong mặt mũi bằng Oxy ảnh của điểm M(-6;1) qua quy tắc con quay Q(O,90) là:

A. (1;6)

B. (-1;-6)

C. (-6;-1)

Xem thêm: xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng

D. (6;1)