trong quá trình dịch mã phân tử nào sau đây đóng vai trò như người phiên dịch

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

A sai. Vì ADN chỉ mất tài năng tái mét bản; đem vấn đề DT nhằm tổ hợp những loại protein; bên trên ADN đựng nhiều gen, từng gen ở tại một địa điểm xác lập bên trên ADN.

B chính. Vì tARN nhập cuộc vận trả axit amin vô quy trình dịch mã tổ hợp pôlipeptit. Một đầu của phân tử tARN chứa chấp cỗ phụ vương đối mã khớp bổ sung cập nhật với cỗ phụ vương mã sao bên trên mARN, một đầu links với axit amin. Vì vậy trải qua tARN, từng cỗ phụ vương bên trên mARN được dịch trở thành 1 aa bên trên chuỗi pôlipeptit.

C sai.

D sai. Vì mARN là khuôn nhằm tổ hợp polypeptit, những côđon bên trên mARN quy quyết định acid amin ứng bên trên chuỗi polypeptit (trừ codon kết thúc)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói đến đột trở nên NST, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Đột trở nên NST là những thay đổi về cấu tạo hoặc con số của NST

II. Đột trở nên cấu tạo với 4 dạng là thể một, thể phụ vương, thể tứ, thể ko.

III. Tất cả những đột trở nên NST đều thực hiện bị tiêu diệt hoặc thực hiện mang đến loại vật hạn chế mức độ sinh sống.

IV. Đột trở nên NST là mối cung cấp nguyên vật liệu của quy trình tiến bộ hoá.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 2:

Khi nói đến quan hệ thân ái áp suất máu, thiết diện gân máu và véc tơ vận tốc tức thời tiết, tuyên bố nào là tại đây sai?

A. Trong khối hệ thống động mạch máu, tổng thiết diện mạch tăng dần dần kể từ động mạch máu công ty cho tới đái động mạch máu nên véc tơ vận tốc tức thời tiết hạn chế dần

B. Mao mạch với tổng thiết diện mạch lớn số 1 nên áp suất máu thấp nhất

C. Trong khối hệ thống tĩnh mạch máu, tổng thiết diện mạch hạn chế dần dần kể từ đái tĩnh mạch máu cho tới tĩnh mạch máu công ty nên véc tơ vận tốc tức thời tiết tăng dần dần.

D. Vận tốc tiết dựa vào sự chênh chênh chếch áp suất máu và tổng thiết diện mạch máu

Câu 3:

Tập hợp ý loại vật nào là sau đấy là quần thể sinh vật?

A. Tập hợp ý cây xanh đang sống bên trên một cánh đồng cỏ

Xem thêm: mẫu biên bản bàn giao tài sản

B. Tập hợp ý chú cá chép đang sống ở Hồ Tây

C. Tập hợp ý bướm đang sống vô rừng Cúc phương

D. Tập hợp ý chim đang sống vô rừng Amazôn.

Câu 4:

Khi nói đến quy trình vận trả những hóa học vô cây, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A. Vận trả vô mạch mộc là dữ thế chủ động, còn vô mạch rây là bị động

B. Dòng mạch mộc luôn luôn vận trả những hóa học vô sinh, loại mạch rây luôn luôn vận trả những hóa học hữu cơ

C. Mạch mộc vận trả đàng gluco, mạch rây vận trả hóa học cơ học không giống.

D. Mạch mộc vận trả những hóa học kể từ rễ lên lá, mạch rây vận trả những hóa học kể từ lá xuống rễ

Câu 5:

Trong thử nghiệm về quang đãng hợp ý, người tao thấy rằng Khi không tồn tại CO2 thì cây ko thải O2. Điều phân tích và lý giải nào là sau đấy là đúng?

A. Dưới ứng dụng của ánh sánh, phân tử CO2 bị phân li trở thành O2. Cho nên không tồn tại CO2 thì ko giải tỏa O2.

B. Khi không tồn tại CO2 thì ko ra mắt trộn tối nên ko đưa đến NADP+ nhằm hỗ trợ mang đến trộn sáng sủa. Không với NADP+ thì ko ra mắt trộn sáng sủa, vì thế ko giải tỏa O2.

C. CO2 là bộ phận kích ứng hoạt động và sinh hoạt của hệ enzim quang đãng hợp ý. Khi không tồn tại CO2 thì những enzim bị bất hoạt, vì thế ko giải tỏa O2.

D. CO2 là bộ phận nhập cuộc quy trình Canvil và quy trình Canvil giải tỏa O2. Không với CO2 thì quy trình Canvil ko ra mắt vì vậy O2 ko được đưa đến.

Câu 6:

Trong quy trình nhân song ADN ở tế bào nhân sơ, nhờ những enzim dỡ xoắn, nhì mạch đơn của phân tử ADN tách nhau tạo thành chạc hình chữ Y. Khi nói đến hình thức của quy trình nhân song ở chạc hình chữ Y, tuyên bố nào là tại đây sai?

A. Trên mạch khuôn 3’ → 5’ thì mạch vừa mới được tổ hợp liên tiếp.

B. Enzim ADN pôlimeraza tổ hợp mạch mới nhất theo hướng 5’ → 3’.

C. Trên mạch khuôn 5’ → 3’ thì mạch vừa mới được tổ hợp ngắt quãng tạo thành những đoạn cụt.

Xem thêm: tính từ ed và ing

D. Enzim ADN pôlimeraza dịch rời bên trên mạch khuôn theo hướng 5’ → 3’