trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng

Câu hỏi:

03/08/2019 47,480

C. Thân rễ       

Bạn đang xem: trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 2:

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh đi ra đem quánh tính?

A. Giống cây u, sở hữu sự phối kết hợp thân ái gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối kết hợp thân ái gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

C. Giống phụ huynh, sở hữu sự phối kết hợp thân ái gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối kết hợp thân ái gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

Câu 3:

Sinh sản vì chưng dạ dày là dẫn đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

B. Bào tử được đột biến tự vẹn toàn nhân ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

C. Bào tử được đột biến tự tách phân ở trộn gửi gắm tử thể của những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

Xem thêm: toán cánh diều lớp 7

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản vì chưng dạ dày sở hữu ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những Điểm lưu ý sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn rất có thể dẫn đến con cái con cháu. Vì vậy, đảm bảo chất lượng nhập tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo đi ra những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định toan, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cải cách và phát triển nhanh

(3) Tạo đi ra những thành viên mới mẻ như thể nhau và như thể thành viên u về những Điểm lưu ý di truyền

(4) Tạo đi ra con số con cái con cháu như thể nhập một thời hạn ngắn

(5) Cho quy tắc tăng hiệu suất sinh đẻ vì như thế ko cần tiêu hao tích điện mang đến việc tạo nên gửi gắm tử và thụ tinh

(6) Tạo đi ra mới con cái con cháu như thể nhau về mặt mũi DT nên đảm bảo chất lượng thế Khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính sở hữu những Điểm lưu ý nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: personal devices are useful for learning

D. (1), (2), (3), (4) và (5)