từ thông qua khung dây có diện tích s đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

Câu hỏi:

07/04/2020 58,578

A. các đàng mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi bằng sườn dây

Bạn đang xem: từ thông qua khung dây có diện tích s đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

Đáp án chủ yếu xác

B. những đàng mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mũi bằng sườn dây

C. những đàng mức độ kể từ phù hợp với mặt mũi bằng sườn thừng góc 0o

D. các đàng mức độ kể từ phù hợp với mặt mũi bằng sườn thừng góc 45o

Đáp án A

Ta thấy kể từ thông: Φ = B.S.cosα cực to Khi cosα = 1 ↔ α = 0.

Khi cơ pháp tuyến n  của mặt mũi bằng sườn thừng nằm trong phía với véctơ chạm màn hình kể từ B. tức là những đàng mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi bằng sườn thừng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sườn thừng hình vuông vắn, cạnh nhiều năm 4cm, đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B=2.10-5T, những đàng mức độ kể từ phù hợp với pháp tuyến của mặt mũi bằng sườn thừng góc 60°. Từ trải qua mặt mũi bằng sườn thừng là

A. 1,6.10-6Wb

B. 1,6.10-8Wb

C. 3,2.10-8Wb

D. 3,2.10-6Wb

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây không đúng Khi nói đến kể từ thông ?

A. Biểu thức khái niệm của kể từ thông là Φ = B.S.cosα

B. Đơn vị của kể từ thông là vêbe (Wb)

C. Từ thông là 1 trong đại lượng đại số

D. Từ thông là 1 trong đại lượng sở hữu hướng

Câu 3:

Một sườn thừng hình tròn trụ sở hữu diện tích S S = 2cm2 đặt điều nhập kể từ ngôi trường sở hữu chạm màn hình kể từ B=5.10-2T, những đàng mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi bằng sườn thừng. Từ trải qua mặt mũi bằng sườn thừng là

A. 10-1Wb

Xem thêm: khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần

B. 10-2Wb

C. 10-3Wb

D. 10-5Wb

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. Từ thông là 1 trong đại lượng vô hướng

B. Từ trải qua mặt mũi bằng sườn thừng bởi vì 0 Khi sườn thừng dẫn đặt điều nhập kể từ ngôi trường sở hữu những đàng mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mũi bằng sườn dây

C. Từ trải qua một phía kín luôn luôn không giống 0

D. Từ trải qua một phía kín rất có thể bởi vì 0 hoặc không giống 0

Câu 5:

Một sườn thừng hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 25cm, được đặt điều vuông góc với những đàng mức độ kể từ của một kể từ ngôi trường đều sở hữu B=4.10-3T. Từ thông xuyên qua loa sườn thừng là 10-4Wb, chiều rộng lớn của sườn thừng trình bày bên trên là

A. 1cm             

B. 10cm              

C. 1m                  

D. 10m

Câu 6:

Một sườn thừng hình vuông vắn sở hữu cạnh nhiều năm 5cm, đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B=4.10-5T, mặt mũi bằng sườn thừng tạo nên với những đàng mức độ từ là một góc 30°. Từ trải qua mặt mũi bằng sườn thừng nhận độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 5.10-8Wb

B. 5.10-6Wb

C. 8,5.10-8Wb 

Xem thêm: is it necessary to meet the manager at the airport

D. 8,5.10-6Wb