từ thông qua một diện tích s không phụ thuộc yếu tố nào sau đây

Câu hỏi:

09/10/2019 156,478

A. góc tạo nên vày pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

Bạn đang xem: từ thông qua một diện tích s không phụ thuộc yếu tố nào sau đây

C. nhiệt độ phỏng môi trường

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Từ trải qua một diện tích S S: ϕ = BScosα

Trong đó:

B: Độ rộng lớn chạm màn hình từ

S: là diện tích S của vòng chạc đang được xét

α: là góc tạo nên vày pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đó là sai ? Suất năng lượng điện động tự động cảm có mức giá trị rộng lớn khi

A. loại năng lượng điện có mức giá trị lớn 

B. loại năng lượng điện hạn chế nhanh

C. loại năng lượng điện trở nên thiên nhanh

D. loại năng lượng điện tăng nhanh

Câu 2:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập mạch kín tỉ trọng với

A. năng lượng điện trở của mạch.

B. kích cỡ kể từ trải qua mạch.

C. vận tốc trở nên thiên kể từ trải qua mạch ấy.

D. diện tích S của mạch.

Câu 3:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập một mạch kín được xác lập theo dõi công thức:

A. eC = tϕ

Xem thêm: most doctors and nurses have to work on a

B. eC = ϕt

C. eC = ϕt

D. eC =- ϕt

Câu 4:

Suất năng lượng điện động chạm màn hình là suất năng lượng điện động

A. sinh đi ra loại năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch kín.

B. sinh đi ra loại năng lượng điện nhập mạch kín.

C. được sinh vày nguổn năng lượng điện chất hóa học.

D. được sinh vày loại năng lượng điện chạm màn hình.

Câu 5:

Hình vẽ này tại đây xác lập trúng chiều loại năng lượng điện chạm màn hình Khi cho tới nam châm hút từ dịch lấy lại ngay sát hoặc đi ra xa xăm vòng chạc kín:

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện kể từ nhập một mạch năng lượng điện vì thế chính vì sự đổi khác của loại năng lượng điện nhập mạch cơ phát sinh được gọi là hiện tượng lạ tự động cảm.

B. Suất năng lượng điện động được sinh đi ra vì thế hiện tượng lạ tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm.

C. Hiện tượng tự động cảm là 1 tình huống quan trọng của hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Xem thêm: trong trường hợp nào sau đây ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm

D. Suất năng lượng điện động chạm màn hình cũng chính là suất năng lượng điện động tự động cảm.