tuổi của cây một năm được tính theo

Câu hỏi:

03/08/2019 19,103

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Bạn đang xem: tuổi của cây một năm được tính theo

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những loại thực vật sau: tiểu mạch, sen cạn, dâu tây. Những loại này?

A. Chỉ đi ra hoa Khi có tính sáng sủa nhỏ rộng lớn 12 giờ/ngày

B. Chỉ đi ra hoa Khi có tính sáng sủa to hơn 12 giờ/ngày

C. Ra hoa ko tùy theo nước ngoài cảnh

D. Ra hoa Khi thời hạn thắp sáng vì thế thời hạn tối

Câu 2:

Phitôcrôm là?

A. Sắc tố cảm biến quang đãng chu kì và cảm biến độ sáng,  có thực chất là protein và với trong số phân tử cần thiết độ sáng nhằm nảy mầm

B. Sắc tố cảm biến quang đãng chu kì và cảm biến độ sáng,  có thực chất là phi protein và với trong số phân tử cần thiết độ sáng nhằm nảy mầm

C. Sắc tố cảm biến quang đãng chu kì và cảm biến độ sáng,  có thực chất là protein và chứa chấp trong số lá cần thiết độ sáng nhằm quang đãng hợp

D. Sắc tố cảm biến quang đãng chu kì nhưng ko cảm biến độ sáng,  có thực chất là protein và với trong số phân tử cần thiết độ sáng nhằm nảy mầm

Câu 3:

Một cây nhiều năm ngày đi ra hoa nhập quang đãng chu kì chi chuẩn chỉnh 14 giờ sáng sủa -  10 giờ tối. Cây này sẽ đi ra hoa nhập quang đãng chu kì này sau đây?

(1) 14 giờ sáng sủa - 14 giờ tối

(2) 15 giờ sáng sủa - 9h tối

(3) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ gay 7 giờ tối

(4) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ gay xa cách 7 giờ tối

(5) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ gay - đỏ gay xa cách 7 giờ tối

(6) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ gay xa cách - đỏ gay 7 giờ tối

(7) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ gay xa cách - đỏ gay - đỏ gay xa cách 7 giờ tối

(8) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu độ sáng đỏ gay - đỏ gay xa cách - đỏ gay 7 giờ tối

Phương án vấn đáp chính là:

A. (2), (3), (6) và (8)        

B. (2), (3), (6) và (7)

C. (2), (3), (5) và (8)         

D. (2), (3), (4) và (7)

Xem thêm: thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương

Câu 4:

Cây trung tính là cây đi ra hoa vào?

A. Ngày nhiều năm nhập mùa mưa và ở ngày ngắn ngủi nhập mùa khô

B. Cả ngày nhiều năm và ngày ngắn

C. Ngày nhiều năm nhập mùa giá tiền và ở ngày ngắn ngủi nhập mùa nóng

D. Ngày ngắn ngủi nhập mùa giá tiền và ngày nhiều năm nhập mùa nóng

Câu 5:

Phitôcrôm Pđ và Pđx Có côn trùng contact cùng nhau như vậy nào?

A. Hai dạng gửi hóa cho nhau bên dưới sự tác dụng của ánh sáng

B. Hai dạng đều ko gửi hóa cho nhau bên dưới sự tác dụng của ánh sáng

C. Dạng Pđ ko gửi hóa được lịch sự dạng Pđx

D. Dạng Pđx ko gửi hóa được lịch sự dạng Pđ

Câu 6:

Cho những loại cây sau:

(1) Thược dược

(2) Mía

(3) Cà chua

(4) Lạc

(5) Hướng dương

(6) Đậu tương

(7) Vừng

(8) Cà rốt

(9) Gai dầu

(10) Mía

Trong những loại cây bên trên,  những loại cây ngày ngắn ngủi là

A. (1) , (2), (6), (7), (9) và (10)

B. (1) , (3), (6), (7), (9) và (10)

C. (1) , (2), (6), (7), (8) và (10)

Xem thêm: trùng hợp etilen sản phẩm thu được có cấu tạo là

D. (1) , (2), (3), (7), (9) và (10)