tỷ suất sinh thô không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây

Câu hỏi:

24/08/2022 26,252

A. Biến thay đổi ngẫu nhiên.

Bạn đang xem: tỷ suất sinh thô không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

B. Phong tục tập dượt quán.

C. Tâm lí xã hội.

D. Tự nhiên - sinh học tập.

Đáp án trúng là: A

Tỉ suất sinh thô là đối sánh tương quan đằm thắm số trẻ nhỏ sinh rời khỏi nhập năm còn sinh sống đối với dân sinh khoảng ở nằm trong thời gian => Tỉ suất sinh thô tùy theo nhân tố ngẫu nhiên - sinh học tập, phong tục tập dượt quán và tâm lí xã hội,… Các nhân tố này còn có tác dụng không giống nhau ở từng vùng, chống bên trên toàn cầu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lý do nào là tại đây sở hữu tác dụng uy lực nhất thực hiện mang lại ở những nước trở nên tân tiến sở hữu phái nữ nhiều hơn thế nữa nam?

Câu 2:

Kết cấu dân sinh bám theo chống tài chính là 1 thước đo

Câu 3:

Hoạt động tài chính đa số ở khu đô thị là sản xuất 

Xem thêm: nhiệt phân fe(oh)3

Câu 4:

Lý do nào là sau đó là đa số nhất thực hiện tăng tỉ số giới nhập một thời hạn kha khá nhiều năm ở những quốc gia?

Câu 5:

Nhân tố nào là tại đây không tác động cho tới tổ chức cơ cấu bám theo giới?

Câu 6:

Dân số bên trên toàn cầu tăng thêm hoặc giảm xuống là do

Câu 7:

Tại Trung Quốc tỉ lệ thành phần giới phái mạnh to hơn giới phái nữ là vì nguyên vẹn nhân đa số nào là sau đây?

Câu 8:

Cơ cấu bám theo giới không tác động đến

Câu 9:

Gia tăng cơ học không ý nghĩa đối với

Câu 10:

Đô thị hoá tác dụng những mặt mày tích cực kỳ nào?

Câu 11:

Tương quan tiền đằm thắm số người bị tiêu diệt nhập năm đối với số dân khoảng nằm trong thời gian được gọi là

Xem thêm: phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Câu 12:

Chức năng hoạt động và sinh hoạt tài chính ở khu đô thị đa số là

Câu 13:

Chính sách dân sinh nhưng mà một số trong những nước đang được tiến hành nhằm mục tiêu mục tiêu nào là sau đây?

Câu 14:

Lý do thực hiện mang lại tỉ lệ thành phần xuất cư của một nước tăng thêm không phải là do