unit 2 lớp 11 writingLời giải bài xích tập dượt Unit 2 lớp 11 Writing trang 24 nhập Unit 2: The generation gap Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 2.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 2 lớp 11 writing

1 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Complete the notes using the sentences (A-D) in the box (Làm việc theo dõi cặp. Hoàn trở thành những chú thích bằng phương pháp dùng những câu (A-D) nhập hộp)

A. The gap between teenagers and parents may become wider.

B. Too much screen time is bad for teenagers’ health.

C. Too much screen time can damage eyesight, reduce sleep time, and cause weight gain.

D. Teenagers may think their parents are not fair vĩ đại them.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

1. B

2. C             

3. A             

4. D

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

NÊN:

KHÔNG NÊN:

Lý vì thế 1: Thanh thiếu thốn niên đem không nhiều thời hạn nhằm thực hiện bài xích tập dượt về căn nhà.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên dành riêng rất nhiều thời hạn nhằm coi video clip trực tuyến, đánh giá phương tiện đi lại truyền thông xã hội hoặc đùa trò đùa bên trên PC.

Lý vì thế 2: Khoảng cơ hội đằm thắm thanh thiếu thốn niên và phụ thân u rất có thể trở thành rộng lớn rộng lớn.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên rất có thể cho là phụ thân u của mình ko công bình với chúng ta.

Lý vì thế 1: Chất lượng thời hạn bên trên screen cần thiết rộng lớn con số.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên rất có thể học tập được rất nhiều kỹ năng và kiến thức hữu ích và khả năng quan trọng trải qua những trò đùa và video clip dạy dỗ trực tuyến.

Lý vì thế 2: Quá nhiều thời hạn bên trên screen có hại cho sức khỏe mang lại sức mạnh của thanh thiếu thốn niên.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Quá nhiều thời hạn bên trên screen rất có thể thực hiện hư đốn thị giác, rời thời hạn ngủ và tạo nên tăng cân nặng.

Quảng cáo

2 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Read an opinion essay and match each paragraph with the correct mô tả tìm kiếm (Đọc một bài xích luận chủ ý ​​và nối từng đoạn với tế bào miêu tả chủ yếu xác)

A. Second reason for supporting this view with examples and facts

B. Conclusion summarising the writer's point of view

C. First reason for supporting this view with examples and facts

D. Introduction vĩ đại the issue and the writer’s point of view

SHOULD PARENTS STRICTLY LIMIT TEENAGERS’ SCREEN TIME?

1. ______ Many teenagers nowadays spend too much time on digital devices. I firmly believe that parents should strictly limit their screen time for two reasons.

2. ______First of all, teenagers who spend a lot of time on screens are fess likely vĩ đại finish their homework. If parents limit their screen time, teenagers will have more time not only for learning, but also for outdoor activities.

3. ______ In addition, too much screen time is bad for teenagers’ health. Looking at a computer or điện thoại thông minh screen for a long time can damage their eyesight and cause headaches. Too much screen time may also lead vĩ đại sleep and weight problems.

4. ______ In conclusion, I think that parents need vĩ đại control the time their teenage children spend on digital devices. This will ensure that their children have time for homework and outdoor activities, and will protect children’s health.

Quảng cáo

Đáp án:

1. D   

2. C   

Xem thêm: bài thơ đất nước nguyễn khoa điềm

3. A   

4. B

Hướng dẫn dịch:

CHA MẸ CÓ NÊN HẠN CHẾ HẠN CHẾ THỜI GIAN XEM MÀN HÌNH CỦA THANH THIẾU NIÊN KHÔNG?

1. Giới thiệu yếu tố và ý kiến của những người viết

Nhiều thanh thiếu thốn niên thời buổi này dành riêng rất nhiều thời hạn cho những vũ trang chuyên môn số. Tôi tin cậy chắc hẳn rằng những bậc phụ thân u nên giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ trang của mình vì thế nhị nguyên do.

2. Lý vì thế thứ nhất nhằm tương hỗ quan tiền đặc điểm đó với những ví dụ và sự kiện

Trước không còn, những thanh thiếu thốn niên để nhiều thời hạn bên trên screen được nghĩ rằng đem kĩ năng triển khai xong bài xích tập dượt về căn nhà. Nếu phụ thân u giới hạn thời hạn coi screen, thanh thiếu thốn niên sẽ sở hữu được nhiều thời hạn rộng lớn không những mang lại việc học tập mà còn phải cho những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng.

3. Lý vì thế loại nhị nhằm tương hỗ quan tiền đặc điểm đó vì thế những ví dụ và sự kiện

Ngoài đi ra, dành riêng rất nhiều thời hạn bên trên screen có hại cho sức khỏe mang lại sức mạnh của thanh thiếu thốn niên. Nhìn nhập screen PC hoặc điện thoại cảm ứng thông minh lanh lợi nhập thời hạn lâu năm rất có thể thực hiện hư đốn thị giác và tạo nên làm cho đầu đau. Quá nhiều thời hạn bên trên screen cũng rất có thể kéo đến những yếu tố về giấc mộng và trọng lượng.

4. Kết luận tóm lược ý kiến của những người viết

Tóm lại, tôi cho là phụ thân u cần thiết trấn áp thời hạn con cháu chúng ta giành cho những vũ trang chuyên môn số. Như vậy tiếp tục đảm nói rằng con cháu của mình đem thời hạn thực hiện bài xích tập dượt về căn nhà và những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng, đôi khi tiếp tục đảm bảo sức mạnh của trẻ em.

3 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Write an opinion essay (120-150 words) stating the opposite view. (Viết một bài xích luận (120-150 từ) nêu ý kiến ngược lại)

Gợi ý:

Digital devices play an essential part of teenagers’ lives nowadays. I strongly believe that parents should not strictly limit their screen time for the following reasons.

First of all, I think that by limiting the use of technology, parents will also limit what teens can benefit from it. In fact, teenagers can learn a lot of useful knowledge and necessary skills through online educational games and videos.

In addition, when teenagers’ screen time is strictly controlled by their parents, the gap between parents and children may become wider. Teenagers may think that their parents are very mean and not fair vĩ đại them, and may refuse vĩ đại talk vĩ đại them.

In conclusion, I believe that it is not a good idea for parents vĩ đại strictly limit their teenagers’ screen time. Teens can benefit from screen activities that encourage learning and parents can develop a better relationship with their  children if they don’t control the time spent on electronic devices. 

Hướng dẫn dịch:

Các vũ trang chuyên môn số đóng góp một trong những phần chính yếu nhập cuộc sống thường ngày của thanh thiếu thốn niên thời buổi này. Tôi thực sự tin cậy rằng những bậc phụ thân u tránh việc giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ trang của tớ vì thế những nguyên do sau.

Trước không còn, tôi cho là bằng phương pháp giới hạn dùng technology, phụ thân u cũng tiếp tục giới hạn những gì thanh thiếu thốn niên rất có thể hưởng thụ kể từ nó. Trên thực tiễn, thanh thiếu thốn niên rất có thể học tập được thật nhiều kỹ năng và kiến thức hữu ích và khả năng quan trọng trải qua những trò đùa và video clip dạy dỗ trực tuyến.

Ngoài đi ra, Khi thời hạn dùng vũ trang của thanh thiếu thốn niên bị phụ thân u trấn áp nghiêm ngặt, khoảng cách đằm thắm phụ thân u và con cháu rất có thể trở thành rộng lớn rộng lớn. Thanh thiếu thốn niên rất có thể cho là phụ thân u của mình thiếu thẩm mỹ tính và ko công bình với chúng ta, và rất có thể kể từ chối thì thầm với chúng ta.

Tóm lại, tôi tin cậy rằng tránh việc nhằm phụ thân u giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ trang của thanh thiếu thốn niên. Thanh thiếu thốn niên rất có thể hưởng thụ kể từ những hoạt động và sinh hoạt bên trên screen nhằm khuyến nghị học hành và phụ thân u rất có thể trở nên tân tiến quan hệ đảm bảo chất lượng rộng lớn với con cháu nếu như chúng ta ko trấn áp thời hạn giành cho những vũ trang năng lượng điện tử.

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 2

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Language (trang 19, đôi mươi, 21)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Reading (trang 21, 22)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Speaking (trang 22, 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Listening (trang 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Communication and Culture (trang 25, 26)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Looking Back (trang 26, 27)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Project (trang 27)

Xem thêm thắt câu nói. giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem thêm thắt những tư liệu hùn học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 đem đáp án
 • 600 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: giải khtn 7 chân trời sáng tạo

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-2-relationships.jspGiải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học