vai trò của công nghiệp đối với đời sống người dân là

Câu hỏi:

18/06/2022 5,615

A. làm thay cho thay đổi phân công huân động.

Bạn đang xem: vai trò của công nghiệp đối với đời sống người dân là

B. tạo việc thực hiện mới mẻ, tăng thu nhập.

Đáp án chủ yếu xác

C. khai thác hiệu suất cao những khoáng sản.

D. thúc đẩy nhiều ngành cải tiến và phát triển.

Đáp án đích thị là: B

Việc cải tiến và phát triển công nghiệp cũng hiệu quả rộng lớn cho tới xã hội như xử lý việc thực hiện cho những người lao động; tăng thu nhập; nâng cấp cuộc sống văn hóa truyền thống, văn minh cho những người dân.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây không đích thị về công nghiệp?

A. Công nghiệp là ngành tạo nên lượng thành phầm rất rộng mang đến toàn xã hội.

B. Công nghiệp là ngành góp thêm phần xúc tiến vận tốc phát triển nền tài chính.

C. Công nghiệp thực hiện tăng khoảng cách cải tiến và phát triển của vùng quê và miền núi.

D. Trình phỏng cải tiến và phát triển công nghiệp phản ánh chuyên môn cải tiến và phát triển nền tài chính.

Câu 2:

Các ngành công nghiệp này tại đây nên gắn kèm với đội hình làm việc kỹ năng cao, người công nhân lành lặn nghề?

A. Thực phẩm, năng lượng điện tử - tin cậy học tập, cơ khí đúng chuẩn.

B. Kĩ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử - tin cậy học tập, cơ khí đúng chuẩn.

C. Dệt - may, kỹ năng năng lượng điện, hóa dầu, luyện kim color.

D. Da - giầy, năng lượng điện tử - tin cậy học tập, vật tư xây cất.

Câu 3:

Vai trò của công nghiệp so với những ngành tài chính là

A. khai thác hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản.

Xem thêm: công cơ học là gì

B. thúc đẩy sự cải tiến và phát triển của những ngành.

C. giảm chênh chếch về chuyên môn cải tiến và phát triển.

D. làm thay cho thay đổi sự phân công huân động.

Câu 4:

Đặc điểm của tạo ra công nghiệp không nên là

A. gắn ngay tắp lự với dùng công cụ.

B. có đặc điểm triệu tập cao phỏng.

C. phụ nằm trong nhiều vô đương nhiên.

D. linh động cao về mặt mày phân bổ.

Câu 5:

Tác động to lớn rộng lớn của tiến thủ cỗ khoa học tập kỹ năng so với cải tiến và phát triển công nghiệp không nên là làm

A. thay thay đổi quy luật phân bổ tạo ra.

B. nhiều ngành công nghiệp mới mẻ Ra đời.

C. biến thay đổi vô cùng mạnh mẽ và tự tin môi trường thiên nhiên.

D. thay thay đổi việc khai quật khoáng sản.

Câu 6:

Các kiểu dáng tạo ra đem tầm quan trọng quan trọng đặc biệt vô công nghiệp là

A. Chuyên môn hóa, liên minh hóa, phối hợp hóa.

B. Trang trại, vùng công nghiệp, điểm công nghiệp.

C. Hợp tác hóa, nông trại, nhà máy công nghiệp.

Xem thêm: vòng lặp while kết thúc khi nào

D. Liên thích hợp hóa, nhà máy công nghiệp, nông trại.