vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở

hint-header

Cập nhật ngày: 06-06-2022

Bạn đang xem: vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở


Chia sẻ bởi: Ngô Hồng Phúc


Vì sao hệ tuần trả của đằm thắm mượt và chân khớp được gọi là hệ tuần trả hở?

Vì đằm thắm mạch lên đường kể từ tim (động mạch) và những mạch cho tới tim (tĩnh mạch) không tồn tại mạch nối.

B

Vì vận tốc tiết chảy lờ lững.

C

Vì tiết chảy vô động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề rộng lớn.

D

Vì còn tạo ra lếu thích hợp dịch tế bào – tiết.

Chủ đề liên quan

Vì sao động vật hoang dã đem phổi ko thở bên dưới nước được?

A

Vì nước tràn vô đường đi khí ngăn trở lưu thông khí nên ko thở được.

B

Vì phổi ko hấp phụ được O2 nội địa.

C

Vì phổi ko thải được CO2 nội địa.

D

Vì kết cấu phổi ko phù phù hợp với việc thở nội địa.

Phân áp O2 và CO2 vô tế bào đối với ngoài khung hình như vậy nào?

A

Trong tế bào, phân áp O2 thấp còn CO2 cao đối với ngoài khung hình.

B

Phân áp O2 và CO2 vô tế bào thấp rộng lớn đối với ngoài khung hình.

C

Trong tế bào, phân áp O2 cao còn CO2 thấp đối với ngoài khung hình.

D

Phân áp O2 và CO2 vô tế bào cao hơn nữa đối với ngoài khung hình.

Động vật đơn bào hoặc nhiều bào đem tổ chức triển khai thấp (ruột vùng, giun tròn trĩnh, giun dẹp) đem kiểu dáng thở như vậy nào?

C

Hô hấp vày hệ thốnh ống khí.

D

Hô hấp qua chuyện mặt phẳng khung hình.

Vì sao lưỡng thê sinh sống được nước và cạn?

A

Vì mối cung cấp đồ ăn ở nhì môi trường xung quanh đều đa dạng.

B

Vì thở vày domain authority và vày phổi.

D

Vì chi ếch đem màng, vừa phải bơi lội, vừa phải nhảy được phía trên cạn.

Vì sao phổi của thú đem hiệu suất cao trao thay đổi khí ưu thế rộng lớn ở phổi của trườn sát lưỡng cư?

A

Vì phổi thú đem cấu hình phức tạp rộng lớn.

B

Vì phổi thú đem kích thươc to hơn.

C

Vì phổi thú đem lượng to hơn.

D

Vì phổi thú có tương đối nhiều truất phế nang, diện tích S mặt phẳng trao thay đổi khí rộng lớn.

Máu chảy vô hệ tuần trả hở như vậy nào?

A

Máu chảy vô động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề rộng lớn, vận tốc tiết chảy cao.

B

Máu chảy vô động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề thấp, vận tốc tiết chảy lờ lững.

C

Máu chảy vô động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề thấp, vận tốc tiết chảy thời gian nhanh.

D

Máu chảy vô động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề cao, vận tốc tiết chảy lờ lững.

Diễn trở nên của hệ tuần trả kín ra mắt như vậy nào?

A

Tim Động Mạch Tĩnh mạch Mao mạch Tim.

B

Tim Động Mạch Mao mạch Tĩnh mạch Tim.

C

Tim Mao mạch Động Mạch Tĩnh mạch Tim.

D

Tim Tĩnh mạch Mao mạch Động Mạch Tim.

Máu trao thay đổi hóa học với tế bào ở đâu?

A

Qua trở thành tĩnh mạch máu và mao quản.

C

Qua trở thành động mạch máu và mao quản.

D

Qua trở thành động mạch máu và tĩnh mạch máu.

Xem thêm: nguyên tử khối của cl

Hệ tuần trả hở đem ở động vật hoang dã nào?

A

Đa số động vật hoang dã đằm thắm mượt và chân khớp.

B

Các loại cá sụn và cá xương.

C

Động vật nhiều bào khung hình nhỏ và dẹp.

Ý này ko nên là sai không giống về sinh hoạt của cơ tim đối với sinh hoạt của cơ vân?

A

Hoạt động theo đuổi quy luật “tất cả hoặc không tồn tại gì”.

D

Hoạt động cần thiết tích điện.

Hệ tuần trả kép đem ở động vật hoang dã nào?

A

Chỉ đem ở cá, lưỡng thê và trườn sát.

B

Chỉ đem ở lưỡng thê, trườn sát, chim và thú.

C

Chỉ đem ở mục ống, bạch tuột, giun nhen nhóm và chân đầu.

D

Chỉ đem ở mục ống, bạch tuột, giun nhen nhóm và chân đầu và cá.

Các loại đằm thắm mượt và chân khớp sinh sống nội địa đem kiểu dáng thở như vậy nào?

B

Hô hấp vày khối hệ thống ống khí.

C

Hô hấp qua chuyện mặt phẳng khung hình.

Côn trùng đem kiểu dáng thở nào?

A

Hô hấp vày khối hệ thống ống khí.

D

Hô hấp qua chuyện mặt phẳng khung hình.

Đặc điểm này sau đây không tồn tại ở thú ăn cỏ?

Ở động vật hoang dã chưa xuất hiện ban ngành xài hoá, đồ ăn được xài hoá như vậy nào?

B

Một số xài hoá nội bào, sót lại xài hoá nước ngoài bào.

D

Tiêu hóa nước ngoài bào xài hoá nội bào.

Dạ dày ở động vật hoang dã ăn thực vật này chỉ tồn tại một ngăn?

A

Ngựa, thỏ, con chuột, rán, dê.

B

Ngựa, thỏ, con chuột, trâu, trườn.

Ở thâm thúy bọ, hệ tuần trả hở chỉ tiến hành tác dụng nào?

B

Vận fake những thành phầm bài trừ.

C

Tham gia quy trình vận fake khí vô thở.

D

Vận fake đủ chất và thành phầm bài trừ.

Máu trao thay đổi hóa học với tế bào ở đâu?

A

Qua trở thành tĩnh mạch máu và mao quản.

C

Qua trở thành động mạch máu và mao quản.

D

Qua trở thành động mạch máu và tĩnh mạch máu.

Vì sao mật độ CO2 thở đi ra cao hơn nữa đối với hít vào?

A

Vì một lượng CO2 khuếch giã kể từ mao quản phổi vô truất phế nang trước lúc lên đường thoát khỏi phổi.

B

Vì một lượng CO2 được dồn về phổi kể từ những ban ngành không giống vô khung hình.

C

Vì một lượng CO2 còn tàng trữ vô truất phế nang.

D

Vì một lượng CO2 thải đi ra vô thở tế bào của phổi.

Vì sao hệ tuần trả của đằm thắm mượt và chân khớp được gọi là hệ tuần trả hở?

A

Vì đằm thắm mạch lên đường kể từ tim (động mạch) và những mạch cho tới tim (tĩnh mạch) không tồn tại mạch nối.

B

Vì vận tốc tiết chảy lờ lững.

C

Xem thêm: đề lý thpt quốc gia 2022

Vì tiết chảy vô động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề rộng lớn.

D

Vì còn tạo ra lếu thích hợp dịch tế bào – tiết.