việt nam quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào

 • Câu hỏi:

   Việt Nam Quốc dân đảng là 1 trong những đảng chủ yếu trị bám theo Xu thế nào?

  • A. Dân ngôi nhà vô sản
  • B. Dân ngôi nhà tư sản
  • C. Dân ngôi nhà đái tư sản
  • D. Dân ngôi nhà vô sản và tư sản

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: việt nam quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào

  Đáp án đúng: B

  Việt Nam Quốc dân đảng là 1 trong những đảng chủ yếu trị bám theo Xu thế dân ngôi nhà tư sản.

Mã câu hỏi: 1723

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: phép vua thua lệ làng

Môn học: Lịch Sử

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: những câu đố hại não

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Hội VN cách mệnh Thanh niên được xây dựng vào
 • Cơ quan liêu ngôn luận của Hội VN Cách mạng thanh niên
 • Hãy nêu rõ ràng bộ phận và địa phận sinh hoạt của Tân Việt cách mệnh đảng
 • Tân Việt cách mệnh đảng đang được phân hóa ra làm sao bên dưới tác dụng của  Hội VN Cách mạng thanh niên
 •  Việt Nam Quốc dân đảng là 1 trong những đảng chủ yếu trị bám theo xu hướng
 • Mục chi của VN Quốc dân dảng
 • Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930) thất bại tự nguyên vẹn nhân khách hàng quan
 • Báo Búa liềm” là ban ngành ngôn luận của tố chức nằm trong sản nào là được xây dựng năm 1929 ở Việt Nam
 •  Đảng Cộng sản VN Ra đời là việc phối hợp trong những nguyên tố
 • Tại Hội nghị thống nhất tía tổ chức triển khai nằm trong sản, với sự nhập cuộc của những tổ chức triển khai nằm trong sản