vở bài tập toán lớp 3


Lời giải Vở bài bác luyện Toán lớp 3 sách mới nhất Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều hoặc nhất, cụ thể sẽ hùn học viên đơn giản vấn đáp thắc mắc & thực hiện bài bác luyện nhập Vở bài bác luyện Toán lớp 3 kể từ ê học tập chất lượng môn Toán lớp 3 nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác ganh đua Toán lớp 3 rộng lớn.

Giải Vở bài bác luyện Toán lớp 3 (sách mới)

Giải Vở bài bác luyện Toán lớp 3 (Kết nối tri thức)

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 1

 • Bài 17: Hình tròn trĩnh. Tâm, nửa đường kính, 2 lần bán kính của hình tròn

  Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3

 • Bài 18: Góc, góc vuông, góc ko vuông

 • Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông

 • Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ lối tròn trĩnh, hình vuông vắn, hình chữ nhật và vẽ trang trí

 • Bài 21: Khối lập phương, khối vỏ hộp hình chữ nhật

 • Bài 22: Luyện luyện chung

 • Bài 23: Nhân số sở hữu nhị chữ số với số sở hữu một chữ số

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2

Để học tập chất lượng những môn học tập lớp 3 Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - KNTT
 • Giải Vở bài bác luyện Tiếng Việt lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Global Success
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Tin học tập lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Hoạt động thưởng thức lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Tự nhiên và xã hội lớp 3 - KNTT

Giải Vở bài bác luyện Toán lớp 3 (Cánh diều)

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 1

Chương 1: Bảng nhân, bảng chia

Chương 2: Nhân, phân chia những số nhập phạm vi 1000

 • Luyện luyện công cộng trang 87, 88, 89

 • Mi-li-lít

 • Nhiệt độ

 • Góc vuông, góc ko vuông

 • Hình tam giác. Hình tứ giác

 • Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác

 • Hình chữ nhật

 • Hình vuông

 • Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông

 • Em ôn lại những gì tiếp tục học tập trang 108, 109, 110, 111

 • Bài đánh giá số 2

 • Ôn luyện về luật lệ nhân, luật lệ phân chia nhập phạm vi 1 000

 • Ôn luyện về hình học tập và đo lường và tính toán trang 117, 118, 119

 • Ôn luyện công cộng trang 120, 121, 122

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2

Chương 3: Các số nhập phạm vi 100 000

Chương 4: Cộng, trừ, nhân, phân chia nhập phạm vi 100 000

 • Phép nằm trong nhập phạm vi 100 000

 • Phép trừ nhập phạm vi 100 000

 • Tiền Việt Nam

 • Nhân với số sở hữu một chữ số (không nhớ)

 • Nhân với số sở hữu một chữ số (có nhớ)

 • Luyện luyện trang 58, 59

  Xem thêm: soạn bài tính thống nhất về chủ đề của văn bản lớp 8

 • Chia mang đến số sở hữu một chữ số nhập phạm vi 100 000

 • Chia mang đến số sở hữu một chữ số nhập phạm vi 100 000 (Tiếp theo) trang 63, 64, 65

 • Luyện luyện trang 66, 67, 68, 69

 • Chia mang đến số sở hữu một chữ số nhập phạm vi 100 000 (Tiếp theo) trang 70, 71, 72

 • Luyện luyện trang 73, 74, 75

 • Luyện luyện công cộng trang 76, 77

 • Tìm bộ phận chưa chắc chắn của luật lệ tính

 • Tìm bộ phận chưa chắc chắn của luật lệ tính (Tiếp theo)

 • Luyện luyện công cộng trang 82, 83, 84, 85

 • Diện tích một hình

 • Đơn vị đo diện tích S. Xăng-ti-mét vuông

 • Diện tích hình chữ nhật, diện tích S hình vuông

 • Luyện luyện công cộng trang 92, 93, 94

 • Thu thập, phân loại, biên chép số liệu thống kê

 • Bảng số liệu thống kê

 • Khả năng xẩy ra của một sự kiện

 • Em ôn lại những gì tiếp tục học tập trang 102, 103, 104

 • Bài đánh giá số 4 trang 105, 106, 107

 • Ôn luyện về số và luật lệ tính nhập phạm vi 100 000

 • Ôn luyện về số và luật lệ tính nhập phạm vi 100 000 (Tiếp theo)

 • Ôn luyện về hình học tập và đo lường và tính toán

 • Ôn luyện về một trong những nguyên tố tổng hợp và xác suất

 • Ôn luyện công cộng trang 120, 121, 122

Để học tập chất lượng những môn học tập lớp 3 Cánh diều hoặc khác:

 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều
 • Giải Vở bài bác luyện Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World - Cánh diều
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Tin học tập lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Hoạt động thưởng thức lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Tự nhiên và xã hội lớp 3 - Cánh diều

Giải Vở bài bác luyện Toán lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 1

Chương 1: Ôn luyện và vấp ngã sung

Chương 2: Phép nhân, luật lệ phân chia nhập phạm vi 1 000

Ôn luyện học tập kì 1

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 3 Tập 2

Chương 3: Các số cho tới 10 000

Chương 4: Các số cho tới 100 000

Ôn luyện cuối năm

Để học tập chất lượng những môn học tập lớp 3 Chân trời tạo nên hoặc khác:

Xem thêm: quang phổ liên tục phụ thuộc vào

 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - CTST
 • Giải Vở bài bác luyện Tiếng Việt lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends - CTST
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Tin học tập lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Hoạt động thưởng thức lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Tự nhiên và xã hội lớp 3 - CTST

Xem tăng biên soạn, giải bài bác luyện lớp 3 Kết nối trí thức những môn học tập hoặc khác:

Xem tăng biên soạn, giải bài bác luyện lớp 3 Chân trời tạo nên những môn học tập hoặc khác:

Xem tăng biên soạn, giải bài bác luyện lớp 3 Cánh diều những môn học tập hoặc khác: