vở bài tập toán lớp 3 tập 2

Với giải vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Tập 2 sách Cánh diều hoặc nhất, cụ thể bám sát VBT Toán lớp 3 Tập 2 sẽ hỗ trợ học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện về ngôi nhà nhập vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Tập 2 kể từ ê học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 3.

Mục lục Giải Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Tập 2 Cánh diều

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3 tập 2

Chương 3: Các số nhập phạm vi 100 000

Các số nhập phạm vi 10 000

Các số nhập phạm vi 10 000 (tiếp theo)

Làm quen thuộc với chữ số La Mã

Các số nhập phạm vi 100 000

Các số nhập phạm vi 100 000 (tiếp theo)

So sánh những số nhập phạm vi 100 000

Luyện tập luyện trang 18, 19

Điểm ở thân thiện. Trung điểm của đoạn thẳng

Hình tròn xoe, tâm, 2 lần bán kính, cung cấp kính

Vẽ tô điểm hình tròn

Làm tròn xoe số cho tới hàng trăm, sản phẩm trăm

Làm tròn xoe số cho tới sản phẩm ngàn, hàng trăm nghìn

Luyện tập luyện công cộng trang 31, 32, 33

Khối vỏ hộp chữ nhật. Khối lập phương

Thực hành coi đồng hồ

Thực hành coi đồng hồ thời trang (tiếp theo)

Tháng – năm

Em ôn lại những gì tiếp tục học

Bài đánh giá số 3

Chương 4: Cộng, trừ, nhân, phân chia nhập phạm vi 100 000

Phép nằm trong nhập phạm vi 100 000

Phép trừ nhập phạm vi 100 000

Tiền Việt Nam

Nhân với số với cùng 1 chữ số (không nhớ)

Xem thêm: số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử c 4 h 8 o2 là

Nhân với số với cùng 1 chữ số (có nhớ)

Luyện tập luyện trang 58, 59

Chia mang đến số với cùng 1 chữ số nhập phạm vi 100 000

Chia mang đến số với cùng 1 chữ số nhập phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Luyện tập luyện trang 66, 67, 68, 69

Chia mang đến số với cùng 1 chữ số nhập phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Luyện tập luyện trang 73, 74, 75

Luyện tập luyện công cộng trang 76, 77

Tìm bộ phận không biết của phép tắc tính

Tìm bộ phận không biết của phép tắc tính (tiếp theo)

Luyện tập luyện công cộng trang 82, 83, 84, 85

Diện tích một hình

Đơn vị đo diện tích S. Xăng – ti – mét vuông

Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông

Luyện tập luyện công cộng trang 92, 93, 94

Thu thập, phân loại, biên chép số liệu thống kê

Bảng đo đếm số liệu

Khả năng xẩy ra của một sự kiện

Em ôn lại những gì tiếp tục học

Bài đánh giá số 4

Ôn tập luyện về số và phép tắc tính nhập phạm vi 100 000 trang 108, 109, 110

Ôn tập luyện về số và phép tắc tính nhập phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 111, 112, 113

Ôn tập luyện về hình học tập và đo lường và tính toán trang 114, 115, 116

Ôn tập luyện về một vài nhân tố đo đếm và phần trăm trang 117, 118, 119

Xem thêm: khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không

Ôn tập luyện công cộng trang 120, 121, 122

Xem tăng điều giải Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Cánh diều hoặc, cụ thể khác: 

Giải Vở bài bác tập luyện Toán lớp 3 Tập 1