vở bài tập toán lớp 4 tập 2

Vở bài bác luyện Toán 4 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày bao gồm 73 bài học kinh nghiệm.

Bài 1. Ôn luyện những số cho tới 100 000

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2

Bài 2. Ôn luyện những phép tắc tính vô phạm vi 100 000

Bài 3. Số chẵn, số lẻ

Bài 4. Biểu thức chứa chấp chữ

Bài 5. Giải việc đem thân phụ bước tính

Bài 6. Luyện luyện chung

Bài 7. Đo góc, đơn vị chức năng đo góc

Bài 8. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bài 9. Luyện luyện chung

Bài 10. Số đem sáu chữ số. Số 1 000 000

Bài 11. Hàng và lớp

Bài 12. Các số vô phạm vi lớp triệu

Bài 13. Làm tròn trĩnh số cho tới hàng ngàn nghìn

Bài 14. So sánh những số có rất nhiều chữ số

Bài 15: Làm thân quen với sản phẩm số tự động nhiên

Bài 16. Luyện luyện chung

Bài 17. Yến, tạ, tấn

Bài 18. Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông

Bài 19. Giây, thế kỉ 

Bài đôi mươi. Thực hành và thưởng thức dùng một số trong những đơn vị chức năng đo đại lượng

Bài 21. Luyện luyện chung

Bài 22. Phép với những số có rất nhiều chữ số

Bài 23. Phép trừ những số có rất nhiều chữ số

Bài 24. Tính hóa học phó hoán và phối kết hợp của phép tắc cộng

Bài 25. Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó

Bài 26. Luyện luyện chung

Bài 27. Hai đường thẳng liền mạch vuông góc

Bài 28. Thực hành và thưởng thức vẽ hai tuyến đường trực tiếp vuông góc 

Bài 29. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song 

Bài 30. Thực hành và thưởng thức vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song 

Bài 31. Hình bình hành, hình thoi

Bài 32. Luyện luyện chung

Bài 33. Ôn luyện những số tới trường triệu

Bài 34. Ôn luyện phép tắc nằm trong, phép tắc trừ

Bài 35. Ôn luyện hình học

Bài 36. Ôn luyện đo lường

Xem thêm: công thức hóa học lớp 8

Bài 37. Ôn luyện chung

Bài 38. Nhân với số mang trong mình một chữ số

Bài 39. Chia mang đến số mang trong mình một chữ số

Bài 40. Tính hóa học phó hoán và phối kết hợp của phép tắc nhân

Bài 41. Nhân, phân chia với 10, 100, 1 000, .... 

Bài 42. Tính hóa học phân phối của phép tắc nhân so với phép tắc cộng

Bài 43. Nhân với số đem nhì chữ số

Bài 44. Chia mang đến số đem nhì chữ số

Bài 45. Thực hành và thưởng thức ước tính vô tính toán 

Bài 46. Tìm số tầm cộng

Bài 47. Bài toán tương quan cho tới rút về đơn vị 

Bài 48: Luyện luyện chung 

Bài 49. Dãy số liệu thống kê

Bài 50. Biểu loại cột

Bài 51. Số thứ tự xuất hiện nay của một sự kiện

Bài 52. Luyện luyện chung 

Bài 53. Khái niệm phân số

Bài 54. Phân số và phép tắc phân chia số tự động nhiên

Bài 55. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

Bài 56. Rút gọn gàng phân số

Bài 57. Quy đồng hình mẫu số những phân số

Bài 58. So sánh phân số 

Bài 59. Luyện luyện chung

Bài 60. Phép nằm trong phân số

Bài 61. Phép trừ phân số

Bài 62. Luyện luyện chung 

Bài 63. Phép nhân phân số

Bài 64. Phép phân chia phân số

Bài 65. Tìm phân số của một số

Bài 66. Luyện luyện chung

Bài 67. Ôn luyện số tự động nhiên

Bài 68. Ôn luyện phép tắc tính với số tự động nhiên

Bài 69. Ôn luyện phân số

Bài 70. Ôn luyện phép tắc tính với phân số

Xem thêm: the population of the world has been increasing faster and faster

Bài 71. Ôn luyện hình học tập và đo lường 

Bài 72. Ôn luyện một số trong những nguyên tố tổng hợp và xác suất 

Bài 73. Ôn luyện chung