vở bài tập toán lớp 5 bài 121


Giải bài xích tập luyện phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài xích 121 : Tự đánh giá với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Phần 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 121

Video chỉ dẫn giải

Khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đích :

1. 2% của 1000kg là :

A. 10kg                                                      B. 20kg

C. 22kg                                                      D. 100kg

Phương pháp :

Muốn thăm dò 2% của 1000kg tao lấy 1000 phân tách cho tới 100 rồi nhân với 2, hoặc lấy 100 nhân với 2 rồi phân tách cho tới 100. 

Cách giải :

2% của 1000kg là :   1000 : 100 ⨯ 2 = đôi mươi (kg)

Chọn B.

2. Hình nào là tiếp sau đây đang được tô đậm 37,5% diện tích S ?

Phương pháp :

Viết phân số chỉ số phần tiếp tục tô đậm của từng hình, tiếp sau đó ghi chép những phân số ê bên dưới dạng tỉ số Phần Trăm. 

Cách giải :

Phân số chỉ phần tiếp tục tô đậm trong những hình A, B, C, D theo thứ tự là \(\dfrac{1}{3}\) ;  \(\dfrac{1}{4}\) ;  \(\dfrac{2}{4}\) ;  \(\dfrac{3}{8}\).

Ta có:

\(\dfrac{1}{3} =0,3333 = 33, 33\%\) ;                    \(\dfrac{1}{4}=0,25 = 25\%\) ;

\(\dfrac{2}{4}=0,5 = 50\%\) ;                        \(\dfrac{3}{8}=0,375 = 37,5\%\).

Vậy hình được tô đậm 37,5% diện tích S là hình D.

Chọn D.

3. Có 50 người nhập cuộc đồng trình diễn thể dục thể thao. Biểu vật dụng tiếp sau đây cho thấy thêm tỉ số Phần Trăm phái nam thanh niên, phái đẹp thanh niên và thiếu thốn niên nhập cuộc đồng trình diễn thể dục thể thao.

 

Hỏi đem từng nào phái đẹp thanh niên nhập cuộc đồng trình diễn thể dục thể thao ?

A. 50                          B. 200                        C. 250                        D. 300

Phương pháp :

Quan sát biểu vật dụng tao thấy 40% số người nhập cuộc đồng trình diễn thể dục thể thao là phái đẹp thanh niên.

Muốn thăm dò 40% của 500 người tao lấy 500 phân tách cho tới 100 rồi nhân với 40 hoặc lấy 500 nhân với 40 rồi phân tách cho tới 100. 

Cách giải :

Quan sát biểu vật dụng tao thấy 40% số người nhập cuộc đồng trình diễn thể dục thể thao là phái đẹp thanh niên.

Số phái đẹp thanh niên nhập cuộc đồng trình diễn thể dục thể thao là :

                   500 : 100 ⨯ 40 = 200 (người)

Chọn B.

4. Cho hình chữ nhật EGHK đem chiều lâu năm 12cm, chiều rộng lớn 9cm. Điểm M là trung điểm của đoạn trực tiếp KH.

Diện tích phần tiếp tục tô đậm của hình chữ nhật EGHK là :

A. 48cm2                                                                B. 54cm2

C. 64cm2                                                                D. 108cm2

Phương pháp :

- Diện tích phần tô đậm = diện tích S tam giác KEM + diện tích S tam giác HMG.

- Diện tích tam giác vuông = tích phỏng lâu năm nhì cạnh góc vuông : 2. 

Cách giải :

Ta đem EGHK là hình chữ nhật nên EG = KH = 12cm  ;   EK = GH = 9cm.

Điểm M là trung điểm của đoạn trực tiếp KH nên KM = MH = KH : 2 = 12 : 2 = 6cm.

Diện tích tam giác KEM là :

                  9 ⨯ 6 : 2 = 27 (cm2)

Diện tích tam giác HMG là : 

Xem thêm: 300 bài toán nâng cao lớp 4 có lời giải

                 9 ⨯ 6 : 2 = 27 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là : 

                 27 + 27 = 54 (cm2

Chọn B.

Quảng cáo

Phần 2

Video chỉ dẫn giải

1. Ghi thương hiệu của từng hình sau vô địa điểm chấm:

Phương pháp :

Quan sát hình vẽ nhằm xác lập thương hiệu của từng hình. 

Cách giải :

2. Một bể cá hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem những độ dài rộng ở trong tim bể là 25cm, 40cm, 50cm. Hiện ni \( \displaystyle {1 \over 4}\) thể tích của bể đem chứa chấp nước. Hỏi rất cần phải sụp đổ thêm vô bể từng nào lít nước nhằm 95% thể tích của bể đem chứa chấp nước ?

Phương pháp :

- Đổi những độ dài rộng về đơn vị chức năng đo là đề-xi-mét vuông.

- Tính thể tích bể cá = chiều dài × chiều rộng × độ cao.

- Tính thể tích nước đang sẵn có vô bể = thể tích bể cá × \( \displaystyle {1 \over 4}\).

- Tìm thể tích nước vô bể sau thời điểm sụp đổ thêm thắt = thể tích : 100 × 95.

- Tìm thể tích nước cần thiết sụp đổ thêm thắt. 

Tóm tắt

Bể cá hình trạng vỏ hộp chữ nhật

Kích thước: 25cm, 40cm, 50 cm

Đã chứa chấp nước: \( \displaystyle {1 \over 4}\) thể tích bể

Để chứa chấp 95% thể tích của bể cần thiết thêm: ... lít?

Bài giải

Đổi : 25cm = 2,5dm  ;      40cm = 4dm  ;         50cm = 5dm

Thể tích của bể cá là :

2,5 × 4 × 5 = 50 (dm3)

Thể tích nước hiện nay đem vô bể cá là :

50 × \({1 \over 4} \) = 12,5 (dm3)

95% thể tích nước đem vô bể là :

50 : 100 × 95 = 47,5 (dm3)

Số lít nước cần thiết sụp đổ thêm vô bể là :

47,5 – 12,5 = 35 (dm3) = 35\(l\)

                         Đáp số : 35\(l.\)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 120 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài xích 120 : Luyện tập luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 119 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài xích 119 : Luyện tập luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài xích 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 117 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài xích 117 : Luyện tập luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 116 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài xích 116 : Luyện tập luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: tâm đường tròn nội tiếp

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.