vở bài tập toán lớp 5 bài 13


Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 5 bài xích 13 : Luyện tập luyện công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 13

Video chỉ dẫn giải

Tính

\(a)\; \displaystyle {8 \over 5} + {3 \over {10}} = \;.....\)                           \(b) \; \displaystyle {2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} =\; .....\)

\( c)\;\displaystyle {5 \over 6} - {2 \over 9} = \;.....\)                             \( d) \;\displaystyle 2{1 \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5} =\; .....\)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những phân số không giống khuôn mẫu số tớ quy đồng khuôn mẫu số rồi nằm trong (hoặc trừ) những phân số sau thời điểm quy đồng.

- Biểu thức chỉ mất phép tắc nằm trong hoặc phép tắc trừ thì tính theo thứ tự kể từ trái khoáy lịch sự nên.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle {8 \over 5} + {3 \over {10}} = {{16} \over {10}} + {3 \over {10}} = {{16 + 3} \over {10}} = {{19} \over {10}}\)

b) \( \displaystyle {2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} = {{8} \over {12}} + {{9} \over {12}} + {{2} \over {12}} \) \( \displaystyle = {{8 + 9 + 2} \over {12}} = {{19} \over {12}}\)

c) \( \displaystyle {5 \over 6} - {2 \over 9} = {{15} \over {18}} - {{4} \over {18}} = {{15 - 4} \over {18}} = {{11} \over {18}}\)

d) \( \displaystyle 2{1 \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5} = {{21} \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5}\)

\( \displaystyle = {{42} \over {20}} - {{15} \over {20}} - {{8} \over {20}}\) \( \displaystyle = {{42 - 15 - 8} \over {20}} = {{19} \over {20}}\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\) : 

\( \displaystyle a) \;x + {3 \over 5} = {7 \over 2}\)                    \( \displaystyle b)\;x - {1 \over 4} = {1 \over 5}\)                     \( \displaystyle c)\;2 - x = {4 \over 7}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc :

- Muốn thăm dò số hạng không biết tớ lấy tổng trừ lên đường số hạng vẫn biết.

- Muốn thăm dò số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Muốn thăm dò số trừ tớ lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

viết những số đo phỏng lâu năm (theo mẫu) : 

Mẫu: \( \displaystyle 9m\,3dm\, = \,9m + {3 \over {10}}m = 9{3 \over {10}}m\)

a) \( \displaystyle 2m \;2dm = ...................... \)

Xem thêm: km, m, dm, cm, mm lớp 2

b) \( \displaystyle 12m\; 5dm = .....................\)

c) \( \displaystyle 15cm \;8mm = ...................\)

Phương pháp giải:

Áp dụng những cơ hội đổi:

       \( \displaystyle 1m = 10dm\), hay  \( \displaystyle 1dm = \dfrac{1}{10}m\) ;

       \( \displaystyle 1cm = 10mm\), hay  \( \displaystyle  1mm = \dfrac{1}{10}cm\).

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle 2m\,2dm = \,2m + {2 \over 10}m = \,2m + {1 \over 5}m \) \( \displaystyle= 2{1 \over 5}m\) 

b) \( \displaystyle 12m\;5dm = 12m + {5 \over 10}m \)\( \displaystyle = 12m + {1 \over 2}m  \) \( \displaystyle= 12{1 \over 2}m\)

c) \( \displaystyle 15cm\,8mm = 15cm + {8 \over {10}}cm \)\( \displaystyle =15cm + {4 \over {5}}cm \)\( \displaystyle= 15{{4} \over {5}}cm\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Biết \(\displaystyle  {7 \over {10}}\) số học viên của một tấm học tập là \(21\) em. Hỏi lớp học tập cơ đem từng nào học tập sinh?

Phương pháp giải:

- Tìm \( \dfrac{1}{10}\) số học viên của lớp tớ lấy \(21\) phân chia mang lại \(7\).

- Tìm số học viên của lớp  tớ lấy \( \dfrac{1}{10}\) số học viên của lớp nhân với \(10\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{1}{10}\) số học viên của lớp đem số học viên là :

                    \(21 : 7 = 3\) (học sinh)

Số học viên của lớp học tập đó:

                     \(3 \times 10 = 30\) (học sinh)

                                   Đáp số: \(30\) học viên.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 14 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 17, 18 VBT toán 5 bài xích 14 : Luyện tập luyện công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 15 : Ôn tập luyện về giải toán

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 18,19 VBT toán 5 bài xích 15 : Ôn tập luyện về giải toán với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 16 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài xích 16 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 17 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài xích 17 : Luyện tập luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 18 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 24 VBT toán 5 bài xích 18 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: bài văn về đất nước việt nam

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.