vở bài tập toán lớp 5 bài 150


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 VBT toán 5 bài xích 150 : Phép cùng theo với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

Tổng ăn ý đề đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và câu nói. giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 150

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Tính : 

a)

b)  

\(\displaystyle{4 \over {11}} + {5 \over {11}}\)                               \(\displaystyle{2 \over 3} + {4 \over 5}\)

\(\displaystyle{5 \over 7} + {9 \over {14}}\)                                  \(\displaystyle2 + {5 \over 8}\)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong nhị số bất ngờ tớ bịa tính sao cho những chữ số ở và một sản phẩm thì trực tiếp cột cùng nhau, tiếp sau đó nằm trong theo đòi trật tự kể từ nên sang trọng ngược.

- Muốn nằm trong nhị số thập phân tớ thực hiện như sau :

+ Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ làm sao để cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa trực tiếp cột cùng nhau.

+ Cộng như với những số bất ngờ.

+ Viết vệt phẩy ở tổng trực tiếp cột với những vệt phẩy của những số hạng.

- Muốn nằm trong nhị phân số không giống khuôn số tớ quy đồng khuôn số nhị phân số rồi nằm trong nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) \(\displaystyle{4 \over {11}} + {5 \over {11}} = {9 \over {11}}\)

    \(\displaystyle{2 \over 3} + {4 \over 5} = {{10} \over {15}} + {{ 12} \over {15}} = {{22} \over {15}}\)

    \(\displaystyle{5 \over 7} + {9 \over {14}} = {{10} \over {14}} + {9 \over {14}}= {{19} \over {14}}\)

    \(\displaystyle 2 + {5 \over 8} ={{2} \over 1} + {5 \over 8}= {{16} \over 8} + {5 \over 8}= {{21} \over 8}\)

Quảng cáo

Bài 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất : 

a) \((976 + 865) + 135 =\,...\)

     \(891 + (799 + 109) =\,...\) 

b)  \(\displaystyle\left( {{2 \over 5} + {7 \over 9}} \right) + {3 \over 5} =\,...\)

      \(\displaystyle{{19} \over {11}} + \left( {{8 \over {13}} + {3 \over {11}}} \right)=\,...\)

c) \(16,88 + 9,76 + 3,12 =\,...\) 

    \(72,84 + 17,16 + 82,84 =\,...\)

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm gửi gắm hoán và phối hợp của phép tắc nằm trong nhằm group những số đem tổng là số tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh ngàn ... hoặc group những phân số, số thập phân đem tổng là số bất ngờ. 

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle\left( {976 + 865} \right) + 135\)\( = 976 + \left( {865 + 135} \right)\) \(\displaystyle= 976 + 1000 = 1976\)

    \(\displaystyle891 + \left( {799 + 109} \right) \)\(= \left( {891 + 109} \right) + 799 \) \(\displaystyle= 1000 + 799 = 1799\)

b) \(\displaystyle\left( {{2 \over 5} + {7 \over 9}} \right) + {3 \over 5} = \left( {{2 \over 5} + {3 \over 5}} \right) + {7 \over 9} \)\(\displaystyle = \dfrac{5}{5} + {7 \over 9} = 1 + {7 \over 9} = 1{7 \over 9}\)

Xem thêm: trong dao động điều hòa

    \(\displaystyle{{19} \over {11}} + \left( {{8 \over {13}} + {3 \over {11}}} \right) \)\(\displaystyle= \left( {{{19} \over {11}} + {3 \over {11}}} \right) + {8 \over {13}}\)\(\displaystyle= {{22} \over {11}} +{8 \over {13}}\) \(\displaystyle= 2 + {8 \over {13}} = 2{8 \over {13}}\)

c) \(16,88 + 9,76 + 3,12 \)\(= (16,88 + 3,12) + 9,76\) \(= đôi mươi + 9,76= 29,76\)

    \(72,84 + 17,16 + 82,84\)\(= 72,84 + (17,16 + 82,84)\) \(= 72,84 + 100 = 172,84\)

Bài 3

Không tiến hành phép tắc tính, nêu Dự kiến thành quả dò la \(x\) :

a)  \(\displaystyle x + 8,75 = 8,75\)

b) \(\displaystyle{3 \over 4} + x = {{12} \over {16}}\) 

Phương pháp giải:

- gí dụng tính chất: Số \(0\) cùng theo với số nào thì cũng vì thế chủ yếu số cơ.

- gí dụng đặc điểm cơ bạn dạng của phân số.

Lời giải chi tiết:

a)  \(\displaystyle x + 8,75 = 8,75;\;x = 0\) vì thế \(0 + 8,75 = 8,75.\)

b) \(\displaystyle{3 \over 4} + x = {{12} \over {16}};\;x = 0\) vì thế \( \displaystyle {{12} \over {16}} =\displaystyle {{12:4} \over {16:4}} = {3 \over 4}\) và \(\displaystyle{3 \over 4} + 0 = {3 \over 4}.\)

Bài 4

Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được \(\displaystyle{1 \over 4}\) thể tích của bể, vòi vĩnh loại nhị từng giờ chảy được \(\displaystyle{1 \over 5}\) thể tích của bể. Hỏi cả nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập bể nhập một giờ thì được từng nào xác suất thể tích của bể ?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể nhưng mà nhị vòi vĩnh chảy được trong một giờ, tức là tiến hành tính  \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5} \)

- Đổi thành quả vừa phải tìm kiếm ra bên dưới dạng tỉ số xác suất. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vòi 1: \(\displaystyle{1 \over 4}\) thể tích bể

Vòi 2: \(\displaystyle{1 \over 5}\) thể tích bể

Cả 2 vòi: ....% thể tích bể?

Bài giải

Mỗi giờ cả nhị vòi vĩnh nằm trong chảy được số xác suất thể tích của bể là:

\(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5} =  \dfrac{9}{20}= 0,45 =  45\%\)  (thể tích bể)

                   Đáp số: \(45\%\) thể tích bể.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 151 : Phép trừ

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 5 bài xích 151 : Phép trừ với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 152 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài xích 152 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 153 : Phép nhân

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 5 bài xích 153 : Phép nhân với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 154 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài xích 154 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 155 : Phép phân tách

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài xích 155 : Phép phân tách với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: văn tả cánh đồng lớp 5 ngắn gọn

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.