vở bài tập toán lớp 5 bài 152


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài xích 152 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 152

Tính  :

\(a) \;\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4}\)                  \(b) \;\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6}\)                  \(c) \;895,72 + 402,68 – 634,87 \)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong hoặc trừ nhì phân số không giống khuôn mẫu số tớ quy đồng khuôn mẫu số rồi nằm trong hoặc trừ nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

- Biểu thức chỉ mất quy tắc tính nằm trong và trừ thì tớ tính theo thứ tự kể từ trái khoáy lịch sự cần. 

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4} = {7 \over 8} + {8 \over 8} - {6 \over 8} \) \(\displaystyle= {{7 + 8 - 6} \over 8} = {9 \over 8} = 1{1 \over 8}\)

b) \(\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6} = {{15} \over {24}} - {9 \over {24}} - {4 \over {24}} \)\(\displaystyle = {{15 - 9 - 4} \over {24}} = {2 \over {24}} = {1 \over {12}}\)

c) 

\(\displaystyle\eqalign{
& 895,72 + 402,68 - 634,87 \cr 
& = 1298,4 - 634,87 \cr 
& = 663,53 \cr} \)

Quảng cáo

Bài 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) \(\displaystyle{8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4}\)

b) \(98,54 – 41,82 – 35,72\)

Phương pháp giải:

- sít dụng đặc điểm phú hoán và phối hợp của quy tắc nằm trong nhằm group những phân số hoặc group những số thập phân với tổng là số ngẫu nhiên.

- sít dụng công thức:  \(a-b-c=a - (b+c)\).

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle{8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4} \)

\(\displaystyle= \left( {{8 \over {15}} + {7 \over {15}}} \right) + \left( {{7 \over 4} + {5 \over 4}} \right)\)

\(\displaystyle= {{15} \over {15}} + {{12} \over 4} = 1 + 3 = 4\)

b) 

\(\displaystyle\eqalign{
& 98,54 - 41,82 - 35,72 \cr 
& = 98,54 - \left( {41,82 + 35,72} \right) \cr 
& = 98,54 - 77,54 = 21 \cr} \)

Bài 3

Một ngôi trường tè học tập có \(\displaystyle{5 \over 8}\) số học viên xếp loại khá, \(\displaystyle{1 \over 5}\) số học viên xếp loại xuất sắc, còn sót lại là học viên xếp loại khoảng. Hỏi :

a) Số học viên xếp loại khoảng lúc lắc từng nào tỷ lệ số học viên toàn ngôi trường ?

b) Nếu ngôi trường tè học tập ê với 400 học viên thì với từng nào học viên xếp loại khoảng ?

Phương pháp giải:

- Coi tổng số học viên của ngôi trường này đó là 100%.

- Tìm tỉ số tỷ lệ của số học sinh xếp loại khá và xuất sắc đối với học viên toàn ngôi trường, tức là tớ tính \(\dfrac{5}{8}+\dfrac{1}{5}\), rồi viết lách bên dưới dạng tỉ số tỷ lệ, chú ý rằng \(\dfrac{1}{100}= 0,01=1\%\).

- Tìm tỉ số tỷ lệ của số học viên xếp loại khoảng đối với số học viên toàn ngôi trường tớ lấy 100% trừ chuồn tỉ số tỷ lệ của số học sinh xếp loại khá và xuất sắc đối với học viên toàn ngôi trường.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

Lọai khá: \(\displaystyle{5 \over 8}\) số học tập sinh

Loại giỏi: \(\displaystyle{1 \over 5}\) số học tập sinh

Còn lại: loại trung bình

a) Loại trung bình: ...%?

b) Tất cả: 400 học tập sinh

    Loại trung bình: .... em?

Bài giải

a) Số tỷ lệ học viên xếp loại khá và xuất sắc của ngôi trường tè học tập là :

 \(\displaystyle{5 \over 8} + {1 \over 5} = {{33} \over {40}} = 0,825= 82,5\% \)

Số tỷ lệ học viên đạt loại khoảng là :

\(100\% - 82,5\% = 17,5\%\)

b) Số học viên đạt loại khoảng là :

\(400  : 100 × 17,5 = 70\) (học sinh)

                 Đáp số : a) \(17,5\%\) ;

                                      b) \(70\) học viên.

Bài 4

Tìm những độ quý hiếm số tương thích của a và b để sở hữu : 

a + b = a – b

Phương pháp giải:

Từ ĐK đề bài a + b = a – b, tức là tổng của nhì số vày hiệu của nhì số, suy rời khỏi b = 0, kể từ ê lập luận tìm kiếm được a.

Lời giải chi tiết:

a + b = a – b nên b = 0

 Ta với a + 0 = a – 0 = a

Vậy : a là số ngẫu nhiên, còn b = 0, ví dụ điển hình a = 5, b = 0 ;  a = 2020, b = 0 ; ...

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 153 : Phép nhân

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 5 bài xích 153 : Phép nhân với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 154 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài xích 154 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 155 : Phép phân chia

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài xích 155 : Phép phân chia với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 156 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 5 bài xích 156 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 157 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 98, 99 VBT toán 5 bài xích 157 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: cần cù bù thông minh

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.