vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 159


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 101, 102, 103 VBT toán 5 bài bác 159 : Ôn tập dượt về tính chất chu vi, diện tích S một trong những hình với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 159

Một quần thể vườn trồng cây ăn trái ngược hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 80m. Chiều nhiều năm vì thế \(\displaystyle {3 \over 2}\) chiều rộng

a) Tính chu vi quần thể vườn tê liệt.

b) Tính diện tích S quần thể vườn tê liệt với đơn vị chức năng đo là mét vuông, là héc-ta.

Phương pháp giải:

- Tính chiều nhiều năm = chiều rộng lớn \(\times \,\dfrac{3}{2}\).

- Tính chu vi = (chiều nhiều năm + chiều rộng) \(\times \,2\).

- Tính diện tích S = chiều nhiều năm \(\times\) chiều rộng lớn. 

Lời giải chi tiết:

a) Chiều nhiều năm quần thể vườn là :

80 \(\displaystyle \times {3 \over 2} \) = 120 (m)

Chu vi quần thể vườn là :

(80 + 120) × 2 = 400 (m)

b) Diện tích quần thể vườn là :

80 × 120 = 9600 (m2)

9600m2 = 0,96ha

                          Đáp số : a) 400m ; 

                                    b) 9600m2 ; 0,96ha.

Quảng cáo

Bài 2

Cho hình mặt mày, hãy tính diện tích S :

a) Hình vuông ABCD

b) Phần vẫn tô đậm của hình vuông vắn.

Phương pháp giải:

- Tính phỏng nhiều năm cạnh hình vuông vắn : 4 + 4 = 8cm.

- Diện tích hình vuông vắn ABCD = cạnh × cạnh.

- Diện tích hình tròn trụ tâm O = phân phối kính × phân phối kính × 3,14.

- Diện tích phần tô đậm của hình vuông vắn = Diện tích hình vuông vắn ABCD – Diện tích hình tròn trụ đem nửa đường kính là 4cm. 

Lời giải chi tiết:

a) Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn ABCD là :

4 + 4 = 8 (cm)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

8 × 8 = 64 (cm2)

b) Diện tích hình tròn trụ tâm O là :

4 × 4 × 3,14 = 50,24 (cm2)

Diện tích phần tô đậm của hình vuông vắn là :

64 – 50,24 = 13,76 (cm2)

                        Đáp số : a) 64cm2 ;

                                      b) 13,76cm2

Bài 3

Một hình vuông vắn cạnh 10cm đem diện tích S vì thế diện tích S của một hình tam giác đem độ cao 10cm. Tính phỏng nhiều năm cạnh lòng của hình tam giác.

Xem thêm: biểu hiện của tôn trọng người khác

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông vắn ABCD = cạnh × cạnh.

- Từ công thức : Diện tích tam giác = phỏng nhiều năm đáy × độ cao : 2, tớ suy rời khỏi :

 Độ nhiều năm lòng : Diện tích × 2 : độ cao.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình vuông vắn là :

10 × 10 = 100 (cm2

Vì hình vuông vắn và hình tam giác đem diện tích S cân nhau nên diện tích S hình tam giác là 100cm2.

Cạnh lòng hình tam giác là :

100 × 2 : 10 = đôi mươi (cm)

Đáp số : 20cm.

Bài 4

Trên phiên bản vật dụng tỉ trọng 1 : 1000 đem sơ vật dụng một mảnh đất nền hình thang với độ cao thấp như hình mặt mày. Tính diện tích S mảnh đất nền tê liệt với đơn vị chức năng đo là mét vuông.

Phương pháp giải:

- Tính phỏng nhiều năm thiệt của lòng rộng lớn, lòng nhỏ nhắn, độ cao của mảnh đất nền bằng phương pháp lấy đáy rộng lớn, lòng nhỏ nhắn, độ cao bên trên phiên bản vật dụng nhân với \(1000\).

- Đổi số đo phỏng nhiều năm vừa vặn tìm kiếm được thanh lịch đơn vị chức năng mét.

- Tính diện tích S hình thang tớ lấy tổng phỏng nhiều năm nhì lòng nhân với độ cao rồi phân chia mang lại \(2\).

Lời giải chi tiết:

Độ nhiều năm thiệt của lòng rộng lớn là :

6 × 1000 = 6000 (cm)

6000cm = 60m

Độ nhiều năm thiệt của lòng nhỏ là :

4 × 1000 = 4000 (cm)

4000cm = 40m

Độ nhiều năm thiệt của độ cao là :

4 × 1000 = 4000 (cm)

4000cm = 40m

Diện tích thiệt của mảnh đất nền hình thang là:

(60 + 40) × 40 : 2 = 2000 (m2)

                     Đáp số : 2000m2.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 160 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 103, 104, 105 VBT toán 5 bài bác 160 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 161 : Ôn tập dượt về tính chất diện tích S, thể tích một trong những hình

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 106, 107 VBT toán 5 bài bác 161 : Ôn tập dượt về tính chất diện tích S, thể tích một trong những hình với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 162 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 107, 108 VBT toán 5 bài bác 162 : Luyện tập dượt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 163 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 109, 110, 111 VBT toán 5 bài bác 163 : Luyện tập dượt cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 164 : Một số dạng việc vẫn học tập

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 111, 112 VBT toán 5 bài bác 164 : Một số dạng việc vẫn học tập với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: đề toán tuyển sinh lớp 10

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.