vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 164


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 111, 112 VBT toán 5 bài xích 164 : Một số dạng câu hỏi tiếp tục học tập với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 164

Một xe hơi giờ loại nhất cút được 40km, giờ loại nhì cút được 45km, giờ loại phụ thân cút được quãng đàng vì thế nửa quãng lối đi nhập nhì giờ đầu. Hỏi khoảng từng giờ xe hơi cút được từng nào ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:  Trung bình nằm trong = tổng : số số hạng.

- Quãng lối đi nhập giờ loại phụ thân = (quãng lối đi nhập giờ loại nhất + quãng lối đi nhập giờ loại hai) : 2.

- Tính quãng đàng khoảng cút được trong những giờ = Tổng quãng lối đi được nhập 3h : 3. 

Lời giải chi tiết:

Quãng đàng xe hơi cút nhập giờ loại phụ thân là :

(40 + 45) : 2 = 42,5 (km)

Trung bình từng giờ xe hơi cút được số ki-lô-mét là :

(40 + 45 + 42,5) : 3 = 42,5 (km)

                           Đáp số : 42,5km.

Quảng cáo

Bài 2

Một hình chữ nhật đem chu vi 60cm. Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích S hình chữ nhật bại.

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi = chu vi : 2.

- Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn bám theo câu hỏi mò mẫm nhì số lúc biết tổng và hiệu:

       Số rộng lớn = (tổng + hiệu) : 2 ;

       Số nhỏ bé = (tổng – hiệu) : 2.

- Diện tích = chiều dài ⨯ chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

60 : 2 = 30 (cm)

Ta đem sơ trang bị :

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

(30 + 8) : 2 = 19 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

19 – 8 = 11 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

19 ⨯ 11 = 209 (cm2)

                      Đáp số : 209cm2.

Bài 3

Một khối sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tích 4,5cm3 cân nặng trĩu 31,5g. Hỏi khối sắt kẽm kim loại nằm trong hóa học bại hoàn toàn có thể tích 5,4cm3 cân nặng trĩu từng nào gam ?

Xem thêm: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

Phương pháp giải:

- Tính trọng lượng của khối sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tích 1cm3 = trọng lượng của khối sắt kẽm kim loại thể tích 4,5cm3 : 4,5.

- Tính trọng lượng của khối sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tích 4,5cm3 = trọng lượng của khối sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tích 1cm× 5,4.

Lời giải chi tiết:

Khối sắt kẽm kim loại 1cm3 nặng số gam là :

31,5 : 4,5 = 7 (g)

Khối sắt kẽm kim loại 5,4cm3 nặng số gam là :

7 ⨯ 5,4 = 37,8 (g)

                      Đáp số : 37,8g.

Bài 4

Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính :

Có 60l dầu hỏa được chứa chấp đều nhập 4 thùng . Hỏi 3 thùng vì vậy chứa chấp từng nào lít dầu hỏa ?

A. 180\(l\)                                           B. 240\(l\)

C. 80\(l\)                                             D. 45\(l\)

Phương pháp giải:

- Tìm số lít dầu trong một thùng = số dầu nhập 4 thùng : 4.

- Tìm số lít dầu nhập 3 thùng = số lít dầu trong một thùng ⨯ 3.

Lời giải chi tiết:

1 thùng vì vậy chứa chấp số lít dầu là :

60 : 4 = 15 (\(l\))

3 thùng vì vậy chứa chấp số lít dầu là :

15 ⨯ 3 = 45 (\(l\))

Vậy khoanh nhập đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 165 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 113, 114 VBT toán 5 bài xích 165 : Luyện tập dượt với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 166 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 115 VBT toán 5 bài xích 166 : Luyện tập dượt với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 167 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 116, 117 VBT toán 5 bài xích 167 : Luyện tập dượt với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 168 : Ôn tập dượt về biểu trang bị

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 119, 120, 121 VBT toán 5 bài xích 168 : Ôn tập dượt về biểu trang bị với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 169 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4, 5 trang 122, 123 VBT toán 5 bài xích 169 : Luyện tập dượt công cộng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: niềm tin là gì nlxh

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.