web tính điểm trung bình môn cả năm

Home Công cụ tính

Đăng lúc: 2022-03-14 10:29:45 (189301 )

Bạn đang xem: web tính điểm trung bình môn cả năm

 • Nhập điểm thông số 1, thông số 2, thông số 3
 • Nếu có tương đối nhiều điểm trong những thông số thì những điểm ngăn xa nhau vì chưng dấu phẩy hoặc xuống dòng.
 • Nếu điểm là số thập phân thì dùng vết chấm (ví dụ: 6.5, 8.5)
 • Điểm được xem theo đòi thang 10, độ quý hiếm được chấp nhận chỉ trong vòng kể từ 0-10

Giới thiệu về công cụ tính điểm khoảng môn

Công cụ tính điểm khoảng môn của Cửa Hàng chúng tôi được dùng nhằm tính điểm tbm của những môn học tập như: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa,... trong toàn bộ những hệ thống giáo dục bên trên VN như Tiểu học tập, Trung học tập hạ tầng (THCS), Trung học tập phổ thông (THPT).

Cách dùng trang web tính điểm khoảng môn

Để tính được điểm khoảng môn, chúng ta cần thiết nhập khá đầy đủ 3 trường điểm: thông số 1, thông số 2 và thông số 3. Nếu có tương đối nhiều điểm trong một ngôi trường thì phân cơ hội vì chưng vết phẩy.

Cách tính điểm khoảng môn

Điểm khoảng môn được xác lập vì chưng công thức:

Đtbm = (Tđhs1 + Tđhs2 x 2 + Tđhs3 x 3) / (Tslđhs1 + Tslđhs2 x 2 + Tslđhs3 x 3)

Xem thêm: số liệu thống kê về ngoại hạng anh

Trong đó:

 • Tđhs1 là tổng điểm thông số 1
 • Tđhs2 là tổng điểm thông số 2
 • Tđhs3 là tổng điểm thông số 3
 • Tslđhs1 là tổng con số điểm thông số 1
 • Tslđhs2 là tổng con số điểm thông số 2
 • Tslđhs3 là tổng con số điểm thông số 3

Ví dụ:

Tính điểm khoảng môn Toán của học viên đem số điểm những thông số như sau:

 • Hệ số 1: 6, 8, 7.5
 • Hệ số 2: 5
 • Hệ số 3: 10

Vậy điểm tbm Toán của học viên này: [(6+8+7.5) + 5x2 + 10x3] / (3 + 1x2 + 1x3) = 7.69
 

Xem thêm: gió bắt đầu từ đâu