when they for the beach

. When they _________ for the beach the sun was shining, but by the time they arrived it had clouded over.

Bạn đang xem: when they for the beach

A. went out

B. went off

C. mix off

D. left out

Đáp án C

go out: ra bên ngoài.đình công,tắt(đèn)
set off: khởi hành
go off: nổ tung, rung(chuông báo thức), tách ngoài
leave out: đào thải,loại trừ
Dịch nghĩa: Khi chúng ta phát xuất chuyến hành trình biển khơi,trời vẫn còn đó sáng sủa tuy nhiên khi chúng ta cho tới điểm thì trời đang được ăm ắp mây bao phủ

Phùng Thị Xuân thương mix off phát xuất . 23/3/2017

. 23/03/2017

Xem thêm: tả cái cặp lớp 3

Nguyen Xuan Huy mix out/off: khởi hànhset out/offset out/offset out/off . 17/2/2017

. 17/02/2017

Cao Thị Quế mix off : phát xuất mix off : phát xuất . 30/12/2016

. 30/12/2016

Hoàng Anh mix out/off phát xuất 29/12/2016

. 29/12/2016

Nguyễn Thành Long mix off : khoi khô hanh . 6/5/2016

1 Trả lời nói . 06/05/2016

Minh Ngọc mix off là phát xuất, còn for ở đấy là giới kể từ cút với cụm chỉ xứ sở, ko tương quan cho tới động kể từ chúng ta nhé . 26/10/2015

. 26/10/2015

Xem thêm: hợp chất hữu cơ la gì

Linh mix off for là? . 26/10/2015

1 Trả lời nói . 26/10/2015

. went out là ra bên ngoài ,k chính vs văn cảnh nên k được chúng ta ạ . 23/10/2015

. 23/10/2015

Lê Tấn Lực sao A ko được nhỉ? . 23/10/2015

1 Trả lời nói . 23/10/2015