x căn x 2

Đại số Ví dụ

Giải x x- căn bậc nhì của x-2=0

Bước 1

Bạn đang xem: x căn x 2

Di gửi toàn bộ những số hạng ko chứa chấp lịch sự vế cần của phương trình.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 1.1

Trừ ngoài cả nhì vế của phương trình.

Bước 1.2

Cộng cho tất cả nhì vế của phương trình.

Bước 2

Để vô hiệu lốt căn ở vế ngược của phương trình, tớ bình phương cả nhì vế của phương trình.

Bước 3

Rút gọn gàng từng vế của phương trình.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.1

Sử dụng nhằm ghi chép lại ở dạng .

Bước 3.2

Rút gọn gàng vế ngược.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.2.1

Rút gọn gàng .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.2.1.1

Áp dụng quy tắc tích số mang đến .

Bước 3.2.1.2

Bước 3.2.1.3

Bước 3.2.1.4

Nhân những số nón nhập .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.2.1.4.1

Áp dụng quy tắc lũy quá và nhân những số nón cùng nhau, .

Bước 3.2.1.4.2

Triệt chi tiêu quá số công cộng .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.2.1.4.2.1

Triệt chi tiêu quá số công cộng.

Bước 3.2.1.4.2.2

Bước 3.2.1.5

Bước 3.3

Rút gọn gàng vế cần.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.3.1

Rút gọn gàng .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.3.1.1

Bước 3.3.1.2

Khai triển bằng phương pháp dùng Phương pháp FOIL.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.3.1.2.1

Áp dụng tính chất phân phối.

Bước 3.3.1.2.2

Áp dụng tính chất phân phối.

Bước 3.3.1.2.3

Áp dụng tính chất phân phối.

Bước 3.3.1.3

Xem thêm: tâm của đường tròn nội tiếp tam giác

Rút gọn gàng và phối hợp những số hạng đồng dạng.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.3.1.3.1

Rút gọn gàng từng số hạng.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.3.1.3.1.1

Viết lại vì thế đặc thù gửi gắm hoán của phép tắc nhân.

Bước 3.3.1.3.1.2

Nhân với bằng phương pháp với những số nón.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 3.3.1.3.1.2.1

Bước 3.3.1.3.1.2.2

Bước 3.3.1.3.1.3

Bước 3.3.1.3.1.4

Bước 3.3.1.3.1.5

Bước 3.3.1.3.1.6

Bước 3.3.1.3.1.7

Bước 3.3.1.3.2

Bước 4

Giải mò mẫm .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 4.1

Vì nằm tại vế cần phương trình, tớ hoán thay đổi vế nhằm nó nằm tại vế ngược của phương trình.

Bước 4.2

Di gửi toàn bộ những số hạng chứa chấp lịch sự vế ngược của phương trình.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 4.2.1

Trừ ngoài cả nhì vế của phương trình.

Bước 4.2.2

Bước 4.3

Phân tích trở thành quá số vì thế cách thức AC.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 4.3.1

Xét dạng . Tìm một cặp số nguyên vẹn tuy nhiên tích số của bọn chúng là và tổng của bọn chúng là . Trong tình huống này, tích số của bọn chúng là và tổng của bọn chúng là .

Bước 4.3.2

Viết dạng và được phân tách trở thành quá số vì thế những số nguyên vẹn này.

Bước 4.4

Nếu ngẫu nhiên quá số riêng biệt lẻ này ở vế ngược của phương trình vì thế , toàn cỗ biểu thức tiếp tục vì thế .

Bước 4.5

Đặt vì thế và giải mò mẫm .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 4.5.1

Bước 4.5.2

Cộng cho tất cả nhì vế của phương trình.

Bước 4.6

Đặt vì thế và giải mò mẫm .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Bước 4.6.1

Bước 4.6.2

Cộng cho tất cả nhì vế của phương trình.

Bước 4.7

Xem thêm: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

Đáp án ở đầu cuối là toàn bộ những độ quý hiếm thực hiện mang đến đích thị.

Bước 5

Loại quăng quật đáp án ko thực hiện mang đến đích thị.